Polityka Prywatności

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Anna Kęska – autorka i właścicielka bloga, z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@niefrasobliwa.pl.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym RODO czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć: Administrator: Anna Kęska – autorka i właścicielka bloga; Użytkownik: osoba fizyczna przeglądająca zawartość strony www.niefrasobliwa.pl; Blog: blog dostępny pod adresem www.niefrasobliwa.pl
 4. Szanując prawo do prywatności i dbając o bezpieczeństwo danych na Blogu używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL (SSL Let’s Encrypt).

       §2. Dane osobowe

 1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników Bloga innym osobom lub instytucjom.
 3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkowników oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z określonych funkcji udostępnianych przez Administratora (np. do zostawienia komentarza lub subskrypcja bloga).
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
 6. Dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są w miejscu, w którym Użytkownik wypełnia formularz zostawiając komentarz lub przy wyrażeniu zgody na subskrypcję bloga. Powyższe dane Administrator zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Użytkownik na prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@niefrasobliwa.pl.
 10. Na Blogu mogą pojawić się linki umożliwiające Użytkownikom przejście na inne strony www. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
§3. Pliki cookies
 1. Blog  używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Bloga, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Administrator monitorowania informacji o Użytkownikach dokonuje korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
 4. Pliki cookies identyfikują Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator używa plików cookies, aby zagwarantować najwyższy standard Bloga, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji jego działań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie o plikach cookies.